نشانی

خرید تلویزیون ال جی از بانه : بانه خیابان شهدا مجتمع تجاری تاج طبقه ۲ فروشگاه بانه ۹۰
۰۹۱۸۵۲۱۳۹۰۸ – ۰۹۱۸۵۲۱۳۹۰۷
فروشگاه :
۰۸۷۳۴۲۴۳۸۱۳

یادداشت

چنانچه قصد خرید تلویزیون LED ال جی را دارید توصیه می کنیم فیلم بالا را که در خصوص معرفی آخرین تکنولوژی های ارائه شده توسط شرکت ال جی و همچنین جدیدترین راهکارهای شناسایی تلویزیون های اصلی ال جی از نسخه های تقلبی می باشد را مشاهده فرمایید.

تلویزیون های LED ال جی

 لیست قیمت تلویزیون های ۳۲ اینچ ال جی بانه

(Price list of LG tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون ال جی ۳۲ اینچ مدل lm500- کیفیت hd- سال ۲۰۱۹ – مونتاژ چین ۷۲۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۳۲ اینچ مدل lp500- کیفیت hd- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ چین ۷۳۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۳۲ اینچ مدل lm637-هوشمند- کیفیت hd- سال ۲۰۱۹ – مونتاژ مصر

 لیست قیمت تلویزیون های ۴۳ اینچ ال جی بانه

(Price list of LG tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون ال جی ۴۳ اینچ مدل lm5500- کیفیت fhd- سال ۲۰۱۹ – مونتاژ اندونزی ۱۲۸۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۴۳ اینچ مدل lm637- کیفیت fhd هوشمند- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۱۲۸۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۴۳ اینچ مدل up7550-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۱۷۸۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۴۳ اینچ مدل up7750-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۱۶۷۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۴۳ اینچ مدل nano796-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ لهستان ۱۷۰۰۰۰۰۰

 لیست قیمت تلویزیون های ۵۰ اینچ ال جی بانه

(Price list of LG tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون ال جی ۵۰ اینچ مدل uq75006-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر و اندونزی ۱۷۲۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۰ اینچ مدل nano796-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ لهستان ۲۱۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۰ اینچ مدل nano75-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۱۹۹۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۰ اینچ مدل nano80-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۲۱۰۰۰۰۰۰

 لیست قیمت تلویزیون های ۵۵ اینچ ال جی بانه

(Price list of LG tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل uq80006-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۲ – مونتاژ اندونزی و مصر ۲۳۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل nano756-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ لهستان ۲۴۷۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل up7750-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۲۲۷۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل nano796-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ لهستان ۲۴۵۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل nano75-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۲۴۵۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل nano79-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۲۴۵۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل up8150-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۲۲۷۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل nano80-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۲۷۵۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل nano80-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۲۸۷۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل nano86-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۳۱۵۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل nano846-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۲ – مونتاژ مصر و اندونزی ۲۵۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل nano90-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۳۹۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ مدل nano96-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 8k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ لهستان ۴۵۰۰۰۰۰۰

 لیست قیمت تلویزیون های ۶۰ اینچ ال جی بانه

(Price list of LG tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون ال جی ۶۰ اینچ مدل up80003-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ لهستان ۳۲۰۰۰۰۰۰

 لیست قیمت تلویزیون های ۶۵ اینچ ال جی بانه

(Price list of LG tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل uq75006-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۲ – مونتاژ اندونزی ۳۳۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل uq80006-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۲ – مونتاژ مصر و اندونزی ۳۴۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل nano846 نانوسل-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۲ – مونتاژ مصر و اندونزی ۴۰۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل up7750-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۳۴۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل uq91006-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۲ – مونتاژ لهستان ۳۸۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل nano776-هوشمند- کیفیت uhd 4k نانوسل- سال ۲۰۲۲ – مونتاژ مصر ۳۸۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل up7760-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۳۴۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل nano91-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ لهستان ۵۶۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل nano80-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ مصر ۴۱۵۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل nano80-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۴۲۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل nano86-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۴۸۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل nano796-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۳۷۵۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی کیوند(qned) 65 اینچ مدل qned90-هوشمند- کیفیت mini led uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی
تلویزیون ال جی کیوند  (qned) 65 اینچ مدل qned806-هوشمند- کیفیت mini led uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ومصر ۴۵۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل nano95-هوشمند- کیفیت uhd 8k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۵۵۰۰۰۰۰۰

 لیست قیمت تلویزیون های ۷۰ اینچ تا ۸۶ اینچ

ال جی بانه

(Price list of LG tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون ال جی ۷۰ اینچ مدل nano763-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۲- مونتاژ لهستان ۴۶۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۷۰ اینچ مدل up7750-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۴۳۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۷۰ اینچ مدل nano75-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۴۵۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۷۵ اینچ مدل up7760-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ لهستان ۵۱۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۷۵ اینچ مدل nano863-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۲ – مونتاژ لهستان ۷۶۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۷۵ اینچ مدل nano763-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ لهستان ۶۲۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۷۵ اینچ مدل nano95-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 8k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۸۲۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۷۵ اینچ مدل nano96-هوشمند- کیفیت نانوسل uhd 8k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ لهستان ۹۴۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۷۵ اینچ مدل uq9000-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۲ – مونتاژ لهستان ۵۴۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی ۸۶ اینچ مدل uq90006-هوشمند- کیفیت uhd 4k- سال ۲۰۲۲ – مونتاژ اندونزی ۹۱۰۰۰۰۰۰
تلویزیون ال جی کیوند(qned) 86 اینچ مدل qned806-هوشمند- کیفیت mini led uhd 4k- سال ۲۰۲۱ – مونتاژ اندونزی ۸۴۰۰۰۰۰۰

خرید تلویزیون ال جی بانه

تلویزیونهای شرکت ال جی جزو پرفروش ترین تلویزیونهای چند سال اخیر بوده اند و همین دلیلی بر کیفیت عالی تصاویر و طراحی منحصر به فرد آنها می باشد. این تلویزیونها در سایزها و کیفیتهای متنوعی در بازار وجود دارند که گزینه های زیادی را برای انتخاب پیش روی کاربران قرار می دهد. قیمت تلویزیون ال جی بانه در سطح بسیار مطلوبی قرار داشته به طوری که هر کدام از خانواده های ایرانی می توانند در منزل خود یک تلویزیون ال جی داشته باشند.
در حال حاضر آخرین دستاورد شرکت ال جی در زمینه تلویزیونهای LED، تلویزیونهای نانوسل می باشد که دارای رزولوشن ۴K بوده و از زاویه دید بسیار عریض، مشهور به wide viewing angle برخوردار هستند. در این تلویزیونها به جای استفاده از نور پس زمینه Edge LED، از حالت نور پس زمینه Full Array LED استفاده شده است که باعث از بین رفتن برخی سایه های تصویر که در حالت Edge LED تشکیل می شدند، شده است.
دقت رنگ در تلویزیونهای نانوسل ال جی به واسطه استفاده از ذرات نانو به Nano Accuracy لقب گرفته که این ویژگی باعث می شود حتی در تصاویری با حرکت سریع، هیچ کاهشی در وضوح رنگها به وجود نیاید. تلویزیونهای نانوسل ال جی سرآمد تلویزیونهای led ال جی بوده و محصولی کم نظیر و حتی بی نظیر در بازار به شمار می آیند.

تلویزیون ال جی یکی از شناخته شده ترین برند های حال حاضر در ایران می باشد. یکی از ویژگی های بسیار خوب، تنوع بالا در تلویزن های ال جی است. تنوع تلویزیونهای ال جی از سایزهای کوچک گرفته تا سایزهای بسیار بزرگ، در کیفیتهای گوناگون را شامل می شود و شما می توانید LED ال جی را با کیفیت HD و FHD و ۴K خریداری کنید.

یکی از شاخصه ها که سبب شده است این شرکت بسیار معروف شود و مردم به خرید تلویزیون ال جی بانه روی بیاورند قیمت مناسب محصولات این برند در مقایسه با سایر شرکت ها است. قیمت تلویزیون ال جی بانه با توجه به نرخ روز ارز تعیین شده و به دلیل عدم وجود واسطه مالی، این محصولات به صورت دست اول به کاربران تحویل داده می شود.

تلویزیون LED ال جی

تلویزیون ال جی از نگاهی تکاملی

یکی دیگر از دستاوردهای شرکت ال جی در زمینه تلویزیون، فناوری QNED است که از ترکیب دو فناوری QLED و نانوسل به وجود آمده است. علاوه بر این نور پس زمینه به کار رفته در این تلویزیونها از نوع Mini LED که از لحاظ ساختاری همان نور پس زمینه Full Array LED است با این تفاوت که سایر لامپهای تامین نور در این نور پس زمینه، بسیار کوچکتر هستند.

قیمت تلویزیون ال جی بانه از نوع QNED بالاتر از تلویزیونهای معمولی بوده و دلیل آن نیز هزینه بالای تولید این محصولات است. اما باید به این نکته اشاره کرد که بالاتر بودن قیمت تلویزیون ال جی بانه از نوع QNED، کیفیت بالاتری را نیز به دنبال دارد و به تبع امکانات پیشرفته تری هم در آنها گنجانده شده است.

خرید تلویزیون ال جی بانه

از موارد بسیار مهم و تاثیرگذار در انتخاب و خرید و قیمت تلویزیون، فناوری ساخت نمایشگر آن است. ال جی امروزه در زمینه ی تولید و ساخت تلویزیون LED ،OLED فعالیت میکند و چند سالی است مدل های LED را با تکنولوژی نانو طراحی میکند. تلویزیون نانوسل ال جی با توجه با بهره بردن از فناوری نانو از کیفیت تصویر و رنگی بسیار خوبی برخوردار است.

قابلیت هایی از قبیل کیفیت تصویر بالا، هوش مصنوعی AI ThinQ، فناوری HDR و قابلیت های صوتی عالی سبب شده است که ال جی یکی از بهترین تولید کننده های تلویزیون در دنیا به حساب آید.

قیمت تلویزیون‌ ال جی بانه با توجه به میزان کارایی، امکانات، کیفیت تصویر، کیفیت قطعات و پشتیبانی از تمام فناوری‌های روز بسیار مقرون به صرفه و مناسب است و ارزش خرید آن به نسبت فناوری‌های به کار رفته همچون پردازشگر تصویر، سیستم عامل پیشرفته، ریموت کنترل Magic و پشتیبانی از محتوای hdr بسیار بالاست.

تنوع در تلویزیون ال جی بسیار زیاد است و همین امر باعث شده است دست کاربران در انتخاب و خرید تلویزیون ال جی بانه بسیار باز باشد. در طراحی بدنه، این شرکت مدل هایی با بدنه ی فلزی و مدل هایی با بدنه ی پلاستیکی دارد. به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در این محصولات، قیمت تلویزیون ال جی بانه قدری بالاتر از سایر محصولات است که البته ارزش خرید آنها حفظ شده است.

ضخامت اکثر تلویزیون های ال جی بین ۶ تا ۱۰ سانتی متر است، البته مدل های اولد این شرکت ضخامتی در حد ۱ سانتی متر در قسمت بالا دارند. بسته به سلیقه میتوانید مدل هایی با پایه ی دو طرف و یا پایه وسط تهیه کنید. از لحاظ قطعات و لوازم، مدل های LG بسیار مرغوب و با کیفیت طراحی شده اند و درصد خرابی بسیار کمی دارند.

خرید و قیمت تلویزیون LED ال جی بانه

تلویزیون ال جی یکی از پرطرفدارترین تلویزیونهای موجود در بازار است که چه از نظر کیفیت تصویر، چه از نظر کیفیت ساخت و چه از نظر قیمت، در سطح بسیار خوبی بوده و همین امر موجب شده کاربران زیادی به سمت خرید این محصولات سوق پیدا کنند.

اما اگر می خواهید تلویزیون ال جی را با قیمتی پایین تر از سایر نقاط کشور خریداری کنید، تلویزیون ال جی بانه را از دست ندهید. به عبارتی دیگر قیمت تلویزیون ال جی بانه در پایین ترین سطح خود قرار داشته و دلیل آن نیز وارد شدن این محصولات از بازارچه مرزی بانه است.

قیمت یکی از فاکتورهای بسیار مهم و تاثیر گذار بر خرید و انتخاب تلویزیون است. قیمت تلویزیون ال جی بانه در مقایسه با سایر برندهای موجود در بازار بسیار مناسب تر می باشد و همین دلیل نیز موجب افزایش محبوبیت و افزایش سطح فروش آن در سراسر جهان شده است.

قیمت تلویزیون ال جی بانه

ال جی یکی از شرکتهایی است که در بسیاری از موارد به فکر هواداران و کاربران محصولات خود بوده بوده و مصداق آن، قیمت تلویزیون ال جی بانه است که از قیمت بسیار منصفانه ای برخوردار است. لذا می توان قیمت تلویزیون ال جی بانه را ملاکی برای مناسب بودن قیمت سایر لوازم خانگی بانه دانست.

فناوری های بکار رفته در پنل نمایشگر و وضوح آن، ابعاد نمایشگر و همچنین سری تلویزیون، از مواردی است که مستقیم بر قیمت تلویزیون ال جی بانه تاثیر خواهد گذاشت. لازم به ذکر است که کاهش قیمت تلویزیون ال جی هیچگونه تاثیر بر کاهش کیفیت آنها نگذاشته است و این مسئله از نظر خریدار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

از سایر تلویزیونهای ما دیدن فرمایید

سایر بخش ها

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید