یادداشت

خرید کولر گازی از بانه با گارانتی : بانه خیابان شهدا مجتمع شافعی فاز 2 طبقه اول فروشگاه بانه 90
09185213908 _09185213907
فروشگاه :
08734243813

مشاهده فیلم

با توجه به کولرهای گازی تقلبی و تبدیلی موجود در بازار توصیه اکید می کنیم قبل از خرید، فیلم زیر (تهیه شده در اسفند 98) را مشاهده بفرمایید تا با اطمینان خرید خود را انجام دهید. ( بارگذاری فیلم اندکی طول میکشد، لطفا منتظر بمانید. )

خرید کولر گازی

ليست قيمت کولر گازي  ال جي – LG air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 ال جي ، دوال اینورتر ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تايلند 16000000
کولر گازي 18000 ال جي، دوال اینورتر ،فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تايلند 23500000
کولر گازي 24000 ال جي، دوال اینورتر، فقط سرد ،قطعات کره مونتاژ تايلند 26500000
کولر گازي 12000 ال جي، دوال اینورتر ،سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند 19200000
کولر گازي 19000 ال جي bmp19k، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند

کولر گازي 19000 ال جي ART19k، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل مشکی

25500000

30500000

کولر گازي 26000 ال جي bmp26k، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل سفید

کولر گازي 26000 ال جي Amp26k، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر , ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل سفید

کولر گازي 26000 ال جي art26k، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر , ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل مشکی

30500000

31000000

34500000

ليست قيمت کولر گازي گري -GREE air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 9000 گري ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين فعلا موجود نیست
کولر گازي 12000 گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 10200000
کولر گازي 18000 گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 17000000
کولر گازي 24000 گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 19300000
کولر گازي 12000 گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 12200000
کولر گازي 18000 گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 17600000
کولر گازي 24000 گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 23500000
کولر گازي 12000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 14500000
کولر گازي 18000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 19000000
کولر گازي 24000 گري،سری gwh وای فای دار پلار،بدون اينورتر،سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 21000000
کولر گازي 30000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 33000000
کولر گازي 36000 گري ،سری gwh وای فای دار، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 41000000
کولر گازي 12000 گري ،سری gwh وای فای دار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 17600000
کولر گازي 18000 گري ،سری gwh وای فای دار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 21000000
کولر گازي 24000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 25000000
کولر گازي 30000 گري ،سری gwh وای فای دار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 45000000
کولر گازي 36000 گري ،سری gwh وای فای دار،  اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 49000000
کولر گازي 36000 گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 36000000
کولر گازي 30000 گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 30000000
کولر گازي 30000 گري ،سری جیفورماتیک g4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور پیستونی T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 33000000
کولر گازي 24000 گري ،سری جیفورماتیک g4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور پیستونی T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 27000000
ليست قيمت کولر گازي جنرال – GENERAL air conditioner قيمت (تومان)
جنرال شکار لبخندی   
کولر گازي 12000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 10300000
کولر گازي 18000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 13400000
کولر گازي 24000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 16800000
کولر گازي 30000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 20800000
کولر گازي 12000 جنرال شکار لبخندی، اينورتردار، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 15400000
کولر گازي 18000 جنرال شکار لبخندی، اينورتردار، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 18400000
کولر گازي 24000 جنرال شکار لبخندی، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 23000000
کولر گازي 36000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 30000000
 دی ان جنرال لبخندی dn gENERAL  
کولر گازي 12000 دی ان جنرال لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 9600000
کولر گازي 24000 دی ان جنرال لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 17000000
کولر گازي 30000 دی ان جنرال لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 19600000
جنرال مکس general max  
کولر گازي 24000 جنرال مکس،اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 19500000
جنرال هاوس general house  
کولر گازي 24000 جنرال هاوس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A 15900000
کولر گازي 18000 جنرال هاوس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 12700000
کولر گازي 12000 جنرال هاوس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 9900000
ليست قيمت کولر گازي  جنرال گلد -GENERAL GOLD air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 جنرال گلد، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 10300000
کولر گازي 18000 جنرال گلد، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  13400000
کولر گازي 24000 جنرال گلد، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  16600000
کولر گازي 30000 جنرال گلد، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  24500000
کولر گازي 12000 جنرال گلد،اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 12000000
کولر گازي 18000 جنرال گلد، اينورتر دار، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 15100000
کولر گازي 24000 جنرال گلد،اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 19500000
ليست قيمت کولر گازي  ايوولي -Evvoli air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 24000 ايوولي، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 17900000
ليست قيمت کولر گازي  هایسنس -hisense air conditioner  
کولر گازي 12000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 10400000
کولر گازي 18000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 14100000
کولر گازي 24000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 16500000
کولر گازي 30000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 22200000
کولر گازي 24000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 19000000
کولر گازي 30000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 26000000
کولر گازي 12000 هایسنس، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 14900000
ليست قيمت کولر گازي  بکو-beko air conditioner  
کولر گازي 12000 بکو پنل مشکی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 9700000
کولر گازی سه پنل بکو ، اینورتر دار ، سرد و گرم کمپرسور T1  ، مونتاژ ترکیه  ، گاز R410A 33000000
ليست قيمت کولر گازي  یونیوا -unewa air conditioner  
کولر گازي 12000 یونیوا، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A  11000000
کولر گازي 24000 یونیوا، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A  17500000
   
   
ليست قيمت کولر گازي  اجنرال -OGENRAL air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 اجنرال  ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، گاز R410، قطعات ژاپن مونتاز چین 12500000
کولر گازي 24000 اجنرال ، بدون اينورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند 33000000
کولر گازي 24000 اجنرال ، بدون اينورتر ،سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ چین 21800000
کولر گازي 24000 اجنرال ، بدون اينورتر ،سرد و گرم ، گاز R410 ، قطعات ژاپن مونتاژ چین 20500000
کولر گازي 30000 اجنرال ، بدون اينورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند 45000000
کولر گازي 30000 اجنرال ، بدون اينورتر ،سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ چین 31000000
ليست قيمت کولر گازي سامسونگ – SAMSUNG air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 سامسونگ، بدون اینورتر، گاز R410، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند 12500000
کولر گازي 18000 سامسونگ، بدون اینورتر، گاز R410، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند 15200000
کولر گازي 24000 سامسونگ، بدون اینورتر، گاز R410، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند 20000000
کولر گازي 24000 سامسونگ، بااینورتر، گاز R410، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند 27000000
ليست قيمت کولر گازي میدیاستار- mediastar air conditioner  
کولر گازي 24000 میدیاستار، اینورتردار، گاز R410، سرد و گرم ، مونتاژ چین 19800000
کولر گازي 18000 میدیاستار، بدون اینورتر، گاز R410، سرد و گرم ، مونتاژ چین 12900000
کولر گازي 24000 میدیاستار، پنجره ای ، گاز R410، سرد و گرم ، مونتاژ چین 12800000
   
   
ليست قيمت کولر گازي پرتابل Portable air conditioner قيمت (تومان)
کولرگازي پرتابل گری (gree) 12000،سرد و گرم، گاز r410 14800000
کولرگازي پرتابل ایوولی (evvoli) 12000،سرد و گرم،  گاز r410 13000000
کولرگازي پرتابل هایسنس (hisense) 12000،سرد و گرم، گاز r32 12200000
کولرگازي پرتابل اوناکس (onax) 12000،سرد و گرم، گاز r410 12500000
ليست قيمت کولر گازي ايستاده Standing air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي ايستاده با ظرفيت 48000 مدل جنرال sh 41500000
کولر گازي ايستاده با ظرفيت 60000 جنرال شکار  54000000
کولر گازي ايستاده با ظرفيت 30000 جنرال گلد 27000000
کولر گازي ايستاده با ظرفيت 36000 میدیا استار 32500000
کولر گازي ايستاده با ظرفيت 24000 جنرال گلد 24000000
کولر گازي ايستاده با ظرفيت 36000 گري موتور سنگين t3 گاز r410 تک فن و تک فاز 2019 48000000
کولر گازي ايستاده با ظرفيت 48000 گري گاز r410 ، کمپرسور T3 ، سه فاز و دو فن 60000000
کولر گازي ايستاده با ظرفيت 60000 گري گاز r410، کمپرسور T3 دو فن سه فاز 74000000
ليست قيمت کولر گازي داکت اسپليت  static DUCTED air conditioner قيمت (تومان)
داکت اسپليت با ظرفيت 24000 جنرال گلد کمپرسور T1 ، گاز R410a 25500000
داکت اسپليت با ظرفيت 24000 اينورتر دار جنرال گلد کمپرسور T1 ، گاز R410a 30500000
داکت اسپليت با ظرفيت 36000 جنرال گلد کمپرسور T1 ، گاز R410a 30000000
داکت اسپليت با ظرفيت 24000  اينورتر دار ال جی کمپرسور T1،کره ای ، گاز R410A

داکت اسپليت با ظرفيت 30000  اينورتر دار ال جی کمپرسور T1،کره ای ، گاز R410A

44000000

49000000

داکت اسپليت با ظرفيت 36000 اینورتر دار ال جی T1، کره ای ، گاز R410a 55000000
داکت اسپليت با ظرفيت 48000  ال جی اینورتر دار کره ای کمپرسور T3 ، گاز R410a 6000000
داکت اسپليت با ظرفيت 30000 زانتی کمپرسور T3 ، گاز R410a 34000000
داکت اسپليت با ظرفيت 36000 زانتی کمپرسور T3 ، گاز R410a 36000000