یادداشت

خرید کولر گازی از بانه با گارانتی : بانه خیابان شهدا مجتمع شافعی فاز 2 طبقه اول فروشگاه بانه 90
09185213908 _09185213907
فروشگاه :
08734243813

مشاهده فیلم

با توجه به کولرهای گازی تقلبی و تبدیلی موجود در بازار توصیه اکید می کنیم قبل از خرید، فیلم زیر (تهیه شده در اسفند 98) را مشاهده بفرمایید تا با اطمینان خرید خود را انجام دهید. ( بارگذاری فیلم اندکی طول میکشد، لطفا منتظر بمانید. )

خرید کولر گازی

ليست قيمت کولر گازي  ال جي – LG air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 ال جي ، دوال اینورتر ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تايلند 22000000
کولر گازي 12000 ال جي،بدون اینورتر ،سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین 18000000
کولر گازي 18000 ال جي،بدون اینورتر ،سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین 23200000
کولر گازي 24000 ال جي،بدون اینورتر ،سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین 28500000
کولر گازی 19000 ال جی BMP19K1، دوال اینورتر، سیستم کنترل آمپر، سرد و گرم، قطعات کره مونتاژ تایلند 35000000
کولر گازي 26000 ال جي BMP26K1، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل سفید 39500000
کولر گازي 26000 ال جي AMP26K1، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر , ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل سفید 40500000
کولر گازي 26000 ال جي ART26K، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر , ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل مشکی 45500000
ليست قيمت کولر گازي گري -GREE air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 9000 گري ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين
کولر گازي 12000 گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 14800000
کولر گازي 18000 گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 24000000
کولر گازي 24000 گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين
کولر گازي 12000 گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 18600000
کولر گازي 18000 گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 26000000
کولر گازي 24000 گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 32000000
کولر گازي 12000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 19200000
کولر گازي 18000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 25200000
کولر گازي 24000 گري،سری gwh وای فای دار پلار،بدون اينورتر،سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 30000000
کولر گازي 30000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 39000000
کولر گازي 36000 گري ،سری gwh وای فای دار، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين
کولر گازي 12000 گري ،سری gwh وای فای دار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 24500000
کولر گازي 18000 گري ،سری gwh وای فای دار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 30500000
کولر گازي 24000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 36000000
کولر گازي 30000 گري ،سری gwh وای فای دار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 48500000
کولر گازي 36000 گري ،سری gwh وای فای دار،  اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 54000000
کولر گازي 18000 گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 24500000
کولر گازي 30000 گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 42000000
کولر گازي 30000 گري ،سری جیفورماتیک g4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور پیستونی T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين
کولر گازي 24000 گري ،سری جیفورماتیک g4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور پیستونی T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين
کولر گازي 30000 گري ،سری ویوفورماتیک V4matic، اینورتردار، سرد و گرم، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 47000000
کولر گازی 12000 گری سری I SAVE، اینورتردار، سرد و گرم، کمپرسور روتاری، قطعات آمریکایی مونتاژ چین 24500000
کولر گازی 18000 گری سری I SAVE، اینورتردار، سرد و گرم، کمپرسور روتاری، قطعات آمریکایی مونتاژ چین 29000000
کولر گازی 24000 گری سری I SAVE، اینورتردار، سرد و گرم، کمپرسور روتاری، قطعات آمریکایی مونتاژ چین 35000000
کولر گازی 30000 گری سری I SAVE، اینورتردار، سرد و گرم، کمپرسور روتاری، قطعات آمریکایی مونتاژ چین 48000000
ليست قيمت کولر گازي جنرال – GENERAL air conditioner قيمت (تومان)
جنرال شکار لبخندی
کولر گازي 12000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 13500000
کولر گازي 18000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 17500000
کولر گازي 24000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A
کولر گازي 30000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 26500000
کولر گازي 12000 جنرال شکار، اينورتردار، کنترل آمپر، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 18200000
کولر گازي 18000 جنرال شکار، کنترل آمپر، اينورتردار، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 24000000
کولر گازي 24000 جنرال شکار، کنترل آمپر، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 30000000
کولر گازي 30000 جنرال شکار، کنترل آمپر، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 38500000
 دی ان جنرال لبخندی dn gENERAL
کولر گازي 12000 دی ان جنرال لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A
جنرال مکس general max
کولر گازي 12000 جنرال مکس، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 13000000
کولر گازي 12000 جنرال مکس،اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 17000000
کولر گازي 18000 جنرال مکس، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 17500000
کولر گازي 18000 جنرال مکس،اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 19700000
کولر گازي 24000 جنرال مکس، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 22500000
جنرال هاوس general house
کولر گازي 24000 جنرال هاوس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A
ليست قيمت کولر گازي  جنرال گلد -GENERAL GOLD air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 9000 جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 11700000
کولر گازي 12000 جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 13000000
کولر گازي 12000 جنرال گلد سری تیتانیوم، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410 18000000
کولر گازي 18000 جنرال گلد سری دلتا، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410 17500000
کولر گازي 18000 جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  18500000
کولر گازي 18000 جنرال گلد سری تیتانیوم، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410 23500000
کولر گازي 24000 جنرال گلد سری دلتا موتور کوچک، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  20500000
کولر گازي 24000 جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410 22500000
کولر گازي 24000 جنرال گلد سری پلاس، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410 25500000
کولر گازي 24000 جنرال گلد سری تیتانیوم، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410 28500000
کولر گازي 30000 جنرال گلد موتور کوچک سری دلتا، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  26000000
کولر گازي 30000 جنرال گلد سری اکو eco، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410 26000000
کولر گازي 30000 جنرال گلد سری ویتالی موتور بزرگ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410 34000000
کولر گازي 30000 جنرال گلد سری پلاس، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410 37500000
کولر گازي 36000 جنرال گلد سری الترا Ultra ، بدون اينورتر ، فقط سرد ، کمپرسور T3 ،پیستونی، مونتاژ چين ،گاز R410 41500000
ليست قيمت کولر گازي  کریر -CARRIER air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 کریر 42QHG012H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 17500000
کولر گازي 18000 کریر 42QHG018H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 25000000
کولر گازي 24000 کریر 42QHG024H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 29500000
کولر گازي 12000 کریر 42QHA012VSL ، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 22000000
کولر گازي 18000 کریر 38QHA018VSL، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 29000000
کولر گازي 24000 کریر 42QHA024VSL، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 33000000
ليست قيمت کولر گازي  ايوولي -Evvoli air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 24000 ايوولي، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A
ليست قيمت کولر گازي  هایسنس -hisense air conditioner
کولر گازي 12000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 13300000
کولر گازي 18000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 17600000
کولر گازي 24000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 22500000
کولر گازي 24000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 27000000
کولر گازي 12000 هایسنس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 17500000
کولر گازي 18000 هایسنس، بااينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 25000000
ليست قيمت کولر گازي  بکو-beko air conditioner
کولر گازي 12000 بکو پنل مشکی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A
کولر گازی سه پنل بکو ، اینورتر دار ، سرد و گرم کمپرسور T1  ، مونتاژ ترکیه  ، گاز R410A
ليست قيمت کولر گازي  یونیوا -unewa air conditioner
کولر گازي 12000 یونیوا MS12 LUX، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A  13300000
کولر گازي 24000 یونیوا MS24 TITANIUM، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A  27200000
ليست قيمت کولر گازي  اجنرال -OGENRAL air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 18000 اجنرال ، بدون اينورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند
کولر گازي 24000 اجنرال ، بدون اينورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند
کولر گازي 30000 اجنرال ، بدون اينورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند
کولر گازي 18000 اجنرال ، بدون اينورتر ،سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند
کولر گازي 24000 اجنرال ، بدون اينورتر ،سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند
کولر گازي 30000 اجنرال ، بدون اينورتر ،سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند
ليست قيمت کولر گازي سامسونگ – SAMSUNG air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 سامسونگ AQ12VBEX، بدون اینورتر ، گاز R22، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1، پنل مشکی ، قطعات کره مونتاژ تايلند 17300000
کولر گازي 12000 سامسونگ سری بورکا، بدون اینورتر ، گاز R410، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری t1 ، قطعات کره مونتاژ تایلند 16500000
کولر گازي 18000 سامسونگ سری بورکای، بدون اینورتر، گاز R410، سرد و گرم ،کمپرسور روتاری T1، قطعات کره مونتاژ تايلند 22000000
کولر گازي 24000 سامسونگ موتور بزرگ، بدون اینورتر، گاز R410، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3، قطعات کره مونتاژ تايلند 30000000
کولر گازي 24000 سامسونگ AR24RSFHJWKX، اینورتردار ، گاز R410، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3، قطعات کره مونتاژ تايلند 33000000
ليست قيمت کولر گازي میدیاستار- mediastar air conditioner
کولر گازي 24000 میدیاستار، پنجره ای ، گاز R410، سرد و گرم ، مونتاژ چین 15500000
ليست قيمت کولر گازي پرتابل  قابل حمل Portable air conditioner قيمت (تومان)
کولرگازي پرتابل گری (GREE) 12000 مدل GPH12AL ،سرد و گرم، گاز R410 18800000
کولرگازي پرتابل ایوولی (evvoli) 12000،سرد و گرم،  گاز r410
کولرگازي پرتابل هایسنس (HISENSE) 12000،سرد و گرم، گاز R32 15500000
کولرگازي پرتابل ایرتمپ (AIRTEMP) 15000،سرد و گرم، گاز R410 16000000
ليست قيمت کولر گازي ايستاده Standing air conditioner قيمت (تومان)
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 30000 جنرال گلد GG-AF30000 ULTRA، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410A 35500000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 جنرال گلد GG-AF36000 ULTRA، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410A 46500000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 جنرال گلد GG-AF60000 ULTRA، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410A 63500000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 گری GVH36BCXH، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410A
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 گری GVH48AT، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410A
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 ال جی APUW36GT3S1، سرد و گرم ، اینوتردار ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410A 76000000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 گری GVH48AT، اینورتر دار سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410A 86000000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 گری GVH60AP ، سرد و گرم ، اینورتردار، وای فای ، کمپرسور تروپیکال T3 ، گاز R410A 100000000

کولر گازی ایستاده ال جی سرد و گرم 36000 اینورتردار کنترل آمپر مدل APNW36GT3S1 | APUW36GT3S1 کمپرسور t3 گاز r410a مونتاژ کره

79000000
ليست قيمت داکت اسپليت  static DUCTED air conditioner قيمت (تومان)
داکت اسپليت با ظرفيت 24000 جنرال گلد ، سرد و گرم، کمپرسور T1 ، گاز R410a 35000000
داکت اسپليت با ظرفيت 24000  یونیوا ،سرد و گرم،  کمپرسور T1، گاز R410A 34500000
داکت اسپليت با ظرفيت 30000  یونیوا ،سرد و گرم،  کمپرسور T1، سه فاز ،گاز R410A 35000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 24000 گری ،سرد و گرم، بدون اینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 54000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 36000 گری ،سرد و گرم، بدون اینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 69000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 48000 گری ،سرد و گرم، بدون اینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 82000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 24000 گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 62000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 36000 گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 81000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 42000 گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 88000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 48000 گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 101000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 60000 گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 111000000