لیست قیمت کل کولر گازی های موجود در (فروشگاه بانه 90)

 

 

 

ليست قيمت کولر گازي  ال جي قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 ال جي،بدون اینورتر ،سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین 18300000
کولر گازي 18000 ال جي،بدون اینورتر ،سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین 24300000
کولر گازي 24000 ال جي،بدون اینورتر ،سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین 30500000
کولر گازي 12000 ال جي ، دوال اینورتر ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ چین 23000000
کولر گازي 13000 ال جي مدل amp13t4 ، دوال اینورتر 2023 ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند 34500000
کولر گازی 19000 ال جی BMP19K1، دوال اینورتر، سیستم کنترل آمپر، سرد و گرم، قطعات کره مونتاژ تایلند 41500000
کولر گازی 19000 ال جی aMP19K1، دوال اینورتر، سیستم کنترل آمپر، سرد و گرم، قطعات کره مونتاژ تایلند 42000000
کولر گازي 26000 ال جي BMP26K1، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل سفید 45000000
کولر گازي 26000 ال جي AMP26K1، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر , ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل سفید 45500000
کولر گازي 26000 ال جي AMP26t4، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر 2023  , ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل سفید 46000000
کولر گازي 19000 ال جي ART19t4، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر 2023 , ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل مشکی Art cool 50500000
کولر گازي 26000 ال جي ART26t4 ، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر 2023, ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل مشکی Art cool 55000000
ليست قيمت کولر گازي  گری قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 15000000
کولر گازي 18000 گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 25500000
کولر گازي 24000 گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 32000000
کولر گازي 12000 گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 20000000
کولر گازي 18000 گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 31000000
کولر گازي 24000 گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 36000000
کولر گازي 12000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار polar، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 19900000
کولر گازي 18000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار polar ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 27800000
کولر گازي 24000 گري،سری gwh وای فای دار پلار polar،بدون اينورتر،سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 34000000
کولر گازي 30000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار polar ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 50500000
کولر گازي 36000 گري ،سری gwh وای فای دار lomo لومو، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 63000000
کولر گازي 12000 گري ،سری gwh وای فای دار polar پلار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 25300000
کولر گازي 18000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار polar، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 33500000
کولر گازي 24000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار poral، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 39500000
کولر گازي 30000 گري ،سری gwh وای فای دار polar پلار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 60500000
کولر گازي 36000 گري ،سری gwh وای فای دار پلار polar،  اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 68500000
کولر گازي 12000 گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 21000000
کولر گازي 18000 گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 31000000
کولر گازي 24000 گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 35500000
کولر گازي 30000 گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 46000000
کولر گازي 36000 گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 57000000
کولر گازي 24000 گري ،سری جیفورماتیک g4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور پیستونی T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 44000000
کولر گازي 30000 گري ،سری جیفورماتیک g4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور پیستونی T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين 55000000
کولر گازی 30000 گری سری I SAVE آی سیو، اینورتردار، سرد ، کمپرسور روتاری، قطعات آمریکایی مونتاژ چین 61000000
ليست قيمت کولر گازي  کریر قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 کریر 42QHG012H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 19200000
کولر گازي 18000 کریر 42QHG018H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 26000000
کولر گازي 24000 کریر 42QHG024H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 30500000
کولر گازي 30000 کریر 42QHG030H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 45500000
کولر گازي 12000 کریر 42QHA012VSL ، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 25300000
کولر گازي 18000 کریر 38QHA018VSL، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 32500000
کولر گازي 24000 کریر 42QHA024VSL، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 37000000
کولر گازي 24000 کریر 42QHG024VS، اينورتردار ( اینورتر پلاس)، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A 39000000
ليست قيمت کولر گازي  جنرال قيمت (تومان)
جنرال شکار لبخندی
کولر گازي 12000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 14700000
کولر گازي 18000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 19500000
کولر گازي 24000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 24000000
کولر گازي 30000 جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 29500000
کولر گازي 12000 جنرال شکار، اينورتردار، کنترل آمپر، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 20300000
کولر گازي 18000 جنرال شکار، کنترل آمپر، اينورتردار، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 26500000
کولر گازي 24000 جنرال شکار، کنترل آمپر، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 35500000
کولر گازي 30000 جنرال شکار، کنترل آمپر، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 45000000
  جنرال گلد  قيمت (تومان)
کولر گازي 9000 جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 13500000
کولر گازي 12000 جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 14100000
کولر گازي 12000 جنرال گلد سری تیتانیوم، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  18700000
کولر گازي 18000 جنرال گلد سری دلتا، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  19500000
کولر گازي 18000 جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  19500000
کولر گازي 18000 جنرال گلد سری تیتانیوم، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  23800000
کولر گازي 24000 جنرال گلد سری دلتا موتور کوچک، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  23500000
کولر گازي 24000 جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  23500000
کولر گازي 24000 جنرال گلد سری تیتانیوم، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  29000000
کولر گازي 30000 جنرال گلد موتور کوچک سری دلتا، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  28000000
کولر گازي 30000 جنرال گلد سری اکو eco، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410 
کولر گازي 30000 جنرال گلد سری ویتالی موتور بزرگ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  34000000
کولر گازي 30000 جنرال گلد سری تیتانیوم ، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،کمپرسور روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  40000000
 دی ان جنرال لبخندی  قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 دی ان جنرال لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A 0
جنرال مکس  قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 جنرال مکس، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 13100000
کولر گازي 12000 جنرال مکس،اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 16300000
کولر گازي 18000 جنرال مکس، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 19000000
کولر گازي 18000 جنرال مکس،اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 24000000
کولر گازي 24000 جنرال مکس،اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 27000000
کولر گازي 30000 جنرال مکس، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری ، مونتاژ چين ، گاز R410A 28000000
جنرال هاوس  قيمت (تومان)
کولر گازي 18000 جنرال هاوس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A 19300000
کولر گازي 24000 جنرال هاوس، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A 24000000
جنرال برلین  قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 جنرال برلین، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A 14300000
کولر گازي 18000 جنرال برلین، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A 20500000
کولر گازي 18000 جنرال برلین، بدون اينورتر ، سرد خالی، کمپرسور T3 پیستونی، مونتاژ چين ، گاز r22 23000000
کولر گازي 24000 جنرال برلین، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A 24000000
کولر گازي 30000 جنرال برلین، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A 30500000
کولر گازي 30000 جنرال برلین، بدون اينورتر ، سرد خالی، کمپرسور T3 پیستونی، مونتاژ چين ، گاز r22 42000000
ليست قيمت کولر گازي ایوولی قيمت (تومان)
کولر گازي 24000 ایوولی خط طلایی  بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A
ليست قيمت کولر گازي  هایسنس قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 هایسنس As-12hr، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 12000000
کولر گازي 12000 هایسنس Qas-12ht، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 18300000
کولر گازي 12000 هایسنس As-12ur4sydtg01، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 17300000
کولر گازي 18000 هایسنس As-18hr، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 18500000
کولر گازي 18000 هایسنس Qas-18ut/uf، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 28000000
کولر گازي 18000 هایسنس As-18ur4smatg03، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 25000000
کولر گازي 24000 هایسنس as-24hr، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 21500000
کولر گازي 24000 هایسنس As-24، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 315000000
کولر گازي 24000 هایسنس qas-24ht، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 28500000
کولر گازي 24000 هایسنس qas-24uf، بااينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 38000000
کولر گازي 30000 هایسنس qas-30ht، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 41000000
ليست قيمت کولر گازي بکو قيمت (تومان)
کولر گازي 18000 بکو، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 21300000
کولر گازي 18000 بکو، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 26500000
کولر گازي 24000 بکو، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A 29000000
کولر گازي 24000 بکو، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A
ليست قيمت کولر گازي یونیوا قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 یونیواMS12 LUX، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A  14200000
کولر گازي 18000 یونیوا MS18 LUX، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A 19000000
کولر گازي 24000 یونیوا MS24 LUX، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A   24000000
کولر گازي 24000 یونیوا MS24 TITANIUM، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A  29000000
کولر گازي 30000یونیوا ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 موتور بزرگ ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A  35000000
ليست قيمت کولر گازي  اجنرال قيمت (تومان)
کولر گازي 24000 اجنرال ، بدون اينورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستون، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند 55000000
کولر گازي 30000 اجنرال ، بدون اينورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند 67000000
ليست قيمت کولر گازي  سامسونگ قيمت (تومان)
کولر گازي 12000 سامسونگ AQ12VBEX، بدون اینورتر ، گاز R22، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1، پنل مشکی ، قطعات کره مونتاژ تايلند 19000000
کولر گازي 12000 سامسونگ سری بورکای، بدون اینورتر ، گاز R410، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری t1 ، قطعات کره مونتاژ تایلند 16900000
کولر گازي 18000 سامسونگ سری بورکای، بدون اینورتر، گاز R410، سرد و گرم ،کمپرسور روتاری T1، قطعات کره مونتاژ تايلند 22000000
کولر گازي 24000 سامسونگ موتور بزرگ، بدون اینورتر، گاز R410، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3، قطعات کره مونتاژ تايلند 32000000
کولر گازي 24000 سامسونگ AR24RSFHJWKX، اینورتردار ، گاز R410، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3، قطعات کره مونتاژ تايلند

 

39500000
ليست قيمت کولر گازي  پنجره ای قيمت (تومان)
کولر گازي 24000 میدیاستار، پنجره ای ، گاز R410، سرد و گرم ، مونتاژ چین

 

کولر گازي 18000 هایسنس، پنجره ای ، گاز R410، سرد و گرم ، مونتاژ چین

17500000

 

17500000

ليست قيمت کولر گازي  پرتابل (قابل حمل) قيمت (تومان)
کولرگازي پرتابل گری (GREE) 12000 مدل GPH12AL ،سرد و گرم، گاز R410
کولرگازي پرتابل ایوولی( evvoli) 12000 ،سرد و گرم، گاز R410 19000000
کولرگازي پرتابل هایسنس (HISENSE) 12000،سرد و گرم، گاز R32 19000000
کولرگازي پرتابل گری (GREE) 12000 مدل icmatic،فقط سرد، گاز R410 28000000
کولرگازي پرتابل sendo (سندو) 12000،سرد و گرم اینورتر دار وای فای دار، گاز r290 18000000
ليست قيمت کولر گازي  ایستاده قيمت (تومان)
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 24000 شینون shinon،  سرد و گرم ، کمپرسور روتاری t3، گاز R410A
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 30000 جنرال گلد GG-AF30000 ULTRA، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410A 41000000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 جنرال گلد GG-AF36000 ULTRA، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410A 56000000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 جنرال گلد GG-AF60000 ULTRA، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410A 78000000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 یونیوا ،  سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410A  75000000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 aux ایوکس،  سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، سه فاز 
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 aux ایوکس،  سرد و گرم  اینورتر دار، کمپرسور اسکرول T3 ، تک فاز  84000000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 گری GVH36AT، اینورتر دار سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410A  85000000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 گری GVH48،بدون اینورتر سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410A

کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 گری GVH48AT، اینورتر دار سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410A

95000000

 

110000000

کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 گری GVH60 ، سرد و گرم ، بدون اینورتر، وای فای ، کمپرسور تروپیکال T3 ، گاز R410A  110000000
کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 گری GVH60AP ، سرد و گرم ، اینورتردار، وای فای ، کمپرسور تروپیکال T3 ، گاز R410A 125000000
ليست قيمت داکت اسپلیت قيمت (تومان)
داکت اسپليت با ظرفيت 24000 جنرال گلد ، سرد و گرم، کمپرسور T1 ، گاز R410a 34000000
داکت اسپليت با ظرفيت 36000  جنرال گلد،سرد و گرم،  کمپرسور T1، گاز R410A 40000000
داکت اسپليت با ظرفيت 24000 یونیوا ،سرد و گرم، اینورتر دار  کمپرسور T1، سه فاز ،گاز R410A 40000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 24000 گری ،سرد و گرم، بدون اینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 59000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 36000 گری ،سرد و گرم، بدون اینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 88000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 48000 گری ،سرد و گرم، بدون اینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 99000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 24000 گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A
داکت اسپلیت با ظرفیت 36000 گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 96000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 42000 گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A
داکت اسپلیت با ظرفیت 48000 گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 110000000
داکت اسپلیت با ظرفیت 60000 گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t1، گاز R410A 120000000
ليست قيمت کولر سقفی کاستی قيمت (تومان)
کولر گازی داکت سقفی (کاستی) 18000 هایسنس سرد و گرم موتور t3 گاز r22  40000000
کولر گازی داکت سقفی (کاستی) 24000 هایسنس سرد و گرم اینورتر دار موتور t3 گاز r410  57000000
کولر گازی داکت سقفی (کاستی) 36000 هایسنس سرد و گرم اینورتر دار موتور t3 گاز r410  75000000
کولر گازی داکت سقفی (کاستی) 26000 دنکا (denka ) سرد و گرم  موتور t3 گاز r22 48000000