نشانی

خرید تلویزیون سامسونگ از بانه : بانه خیابان شهدا مجتمع تجاری تاج طبقه ۲ فروشگاه بانه ۹۰
۰۹۱۸۵۲۱۳۹۰۸ – ۰۹۱۸۵۲۱۳۹۰۷
فروشگاه :
۰۸۷۳۴۲۴۳۸۱۳

یادداشت

چنانچه قصد خرید تلویزیون LED سامسونگ را دارید توصیه می کنیم فیلم بالا را که در خصوص معرفی آخرین تکنولوژی های ارائه شده توسط شرکت سامسونگ و همچنین جدیدترین راهکارهای شناسایی تلویزیون های اصلی سامسونگ از نسخه های تقلبی می باشد را مشاهده فرمایید.

تلویزیون های LED (شرکت سامسونگ)

 لیست قیمت تلویزیون های ۳۲ اینچ سامسونگ بانه

(Price list of samsung tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون سامسونگ ۳۲ اینچ مدل ad590- کیفیت hd-هوشمند- سال ۲۰۱۵- مونتاژ مالزی ۷۸۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۳۲ اینچ مدل ad690- کیفیت hd-هوشمند- سال ۲۰۱۵- مونتاژ مالزی ۹۵۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۳۲ اینچ مدل t5300- کیفیت hd-هوشمند- سال ۲۰۲۰- مونتاژ مصر ۹۵۰۰۰۰۰

 لیست قیمت تلویزیون های ۴۳ اینچ سامسونگ بانه

(Price list of samsung tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون سامسونگ ۴۳ اینچ مدل t5300- کیفیت fhd-هوشمند- سال ۲۰۲۰- مونتاژ مصر ۱۲۳۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۴۳ اینچ مدل au7000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر

تلویزیون سامسونگ ۴۳ اینچ مدل au8000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر

۱۵۵۰۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰۰

 لیست قیمت تلویزیون های ۵۰ اینچ سامسونگ بانه

(Price list of samsung tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون سامسونگ ۵۰ اینچ مدل au7000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر سری ۷ ۱۵۵۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۵۰ اینچ مدل au8000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر سری ۸ ۱۹۰۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۵۰ اینچ مدل bu8000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مصر سری ۸ ۱۹۰۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۵۰ اینچ مدل bu8500- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ اسلواکی سری ۸ ۲۰۰۰۰۰۰۰

لیست قیمت تلویزیون های ۵۵ اینچ سامسونگ بانه

(Price list of samsung tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون سامسونگ ۵۵ اینچ مدل au7100- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ اسلواکی سری ۷ ۲۱۲۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۵۵ اینچ مدل au7000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر سری ۷ ۲۰۲۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۵۵ اینچ مدل tu7000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۰- مونتاژ مصر سری ۷ ۲۰۲۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۵۵ اینچ مدل au7200- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ اسلواکی سری ۸ ۲۰۵۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۵۵ اینچ مدل au8000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ اسلواکی سری ۸ ۲۲۳۰۰۰۰۰
تلویزیون منحنی سامسونگ ۵۵ اینچ مدل tu8300- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۰- مونتاژ اسلواکی سری ۸ ۲۴۳۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۵۵ اینچ مدل bu8000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مصر سری ۸ ۲۳۰۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۵۵ اینچ مدل bu8500- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ اسلواکی سری ۸ ۲۴۰۰۰۰۰۰
تلویزیون منحنی سامسونگ ۵۵ اینچ مدل tu8300- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۰- مونتاژ مصر سری ۸
تلویزیون سامسونگ ۵۵ اینچ مدل au9000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ اسلواکی سری ۹ ۲۸۰۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۵۵ اینچ مدل au9000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر سری ۹ ۱۹۸۰۰۰۰۰

 لیست قیمت تلویزیون های ۶۵ و ۷۵ و ۸۵ اینچ سامسونگ بانه

(Price list of samsung tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون سامسونگ ۶۵ اینچ مدل au7000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر سری ۷ ۳۱۲۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۶۵ اینچ مدل au7200- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ اسلواکی سری ۷ ۳۲۰۰۰۰۰۰
تلویزیون منحنی سامسونگ ۶۵ اینچ مدل tu8300- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۰- مونتاژ مجارستان سری ۸
تلویزیون سامسونگ ۶۵ اینچ مدل bu8000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مصر سری ۸ ۳۵۵۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ  ۶۵ اینچ مدل bu8500- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ اسلواکی سری ۸ ۳۷۰۰۰۰۰۰
تلویزیون سامسونگ ۷۵ اینچ مدل au7000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر سری ۷

تلویزیون سامسونگ ۸۵ اینچ مدل bu8000- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مصر سری ۸

۵۰۵۰۰۰۰۰

۸۵۰۰۰۰۰۰

لیست قیمت تلویزیون های کیولد (qled) 55 اینچ سامسونگ بانه

(Price list of samsung tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۵۰ اینچ مدل q60b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مجارستان ۲۵۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد  (qled) سامسونگ ۵۵ اینچ مدل q60a- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر ۲۷۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۵۵ اینچ مدل q60t- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۰- مونتاژ مصر
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۵۵ اینچ مدل q60b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مجارستان ۳۱۵۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد  (qled) سامسونگ ۵۵ اینچ مدل q70t- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۰- مونتاژ مصر ۳۶۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۵۵ اینچ مدل q70a- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر ۳۳۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۵۵ اینچ مدل q70a- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مجارستان ۳۴۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۵۵ اینچ مدل q70b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مجارستان ۳۸۵۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۵۵ اینچ مدل q80b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مجارستان ۴۳۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۵۵ اینچ مدل q700t- کیفیت ۸k-هوشمند- سال ۲۰۲۰- مونتاژ مجارستان

لیست قیمت تلویزیون های کیولد (qled) 65 اینچ سامسونگ بانه

(Price list of samsung tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۶۵ اینچ مدل q60a- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مجارستان و مصر ۳۹۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۶۵ اینچ مدل q60b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مجارستان و مصر ۳۷۵۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد(qled) سامسونگ ۶۵ اینچ مدل q70a- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مجارستان و مصر ۴۸۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۶۵ اینچ مدل q70b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مجارستان و مصر ۵۰۰۰۰۰۰۰
تلویزیون نئو کیولد (neo qled) سامسونگ ۶۵ اینچ مدل qn85a- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مجارستان و مصر ۷۵۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۶۵ اینچ مدل q80b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مجارستان ۵۳۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۶۵ اینچ مدل qn800b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مجارستان ۱۴۳۰۰۰۰۰۰

لیست قیمت تلویزیون های کیولد (qled) 75  , ۸۵ اینچ سامسونگ بانه

(Price list of samsung tv)

قيمت (تومان)

تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۷۵ اینچ مدل q60a- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مجارستان
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۷۵ اینچ مدل q60b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مصر ۶۴۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۷۵ اینچ مدل q80b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ ویتنام ۸۲۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۷۵ اینچ مدل q70b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۸۵ اینچ مدل q70a- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۱- مونتاژ مصر ۱۰۹۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۸۵ اینچ مدل q60b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مصر ۱۰۴۰۰۰۰۰۰
تلویزیون کیولد (qled) سامسونگ ۸۵ اینچ مدل q70b- کیفیت ۴k-هوشمند- سال ۲۰۲۲- مونتاژ مصر ۱۱۷۰۰۰۰۰۰

شرکت سامسونگ پا به پای شرکتهای تولید کننده تلویزیون در جهان وارد عرصه رقابت شده است و هیچ دریغی در ساخت تلویزیونهای LED خود نکرده است. این تلویزیونها با سایزها و کیفیتهای متنوعی در سطح بازار عرضه شده اند و نیز به دلیل کیفیت خوبی که دارند، دارای کاربران و مخاطبان خاص خود می باشند. طراحی این تلویزیونها بسیار ظریف بوده و به Slim Design معروف است و این یعنی از هر طرف که به تلویزیون نگاه کنید ظاهری شیک و برازنده خواهید دید.

فناوری Dynamic Crystal Colour برای نشان دادن وضوح هر چه بیشتر تصاویر در این تلویزیونها به کار گرفته شده و باعث می شود تصاویر با کیفیتی فراتر از واقعیت به نمایش گذاشته شوند. مرز بین رنگها و کنتراست آنها توسط فناوری Mega Contrast تفکیک می شود که با وجود این فناوری تشکیل هیچ کدام از رنگها بر دیگری تاثیر نخواهد گذاشت.

یکی دیگر از توانایی های این تلویزیونها استفاده از کنترل هوشمند One Remote Control است که با استفاده از این ریموت کنترل، شما خواهید توانست دستگاههایی را که به تلویزیون متصل کرده اید، تحت کنترل بگیرید و دیگر نیازی نیست که از ریموت کنترل های آنها استفاده کنید.

با خرید تلویزیون سامسونگ می توانید کلی امکانات هوشمند و کاربردی در دسترس داشته باشید. اگرچه قیمت تلویزیون سامسونگ نسبت به سایر برندهای پایین رده بالاتر است، اما به داشتن یک تلویزیون هوشمند و قدرتمند می ارزد.

تلویزیون های سامسونگ به دلیل تنوع مدل، کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسبی که دارند یکی از پرفروش ترین تلویزیون های جهان محسوب می شوند. این تلویزیون ها در ایران نیز از محبوبیت بسیار بالایی برخور دار هستند.

از فناوریهای جدید و حائز اهمیت سامسونگ در زمینه تلویزیون می توان به NEO QLED اشاره کرد که تکامل یافته تلویزیون QLED سامسونگ است. در نوشته های قبلی در مورد فناوری QLED صحبت شده که گزینه های جدیدی به این فناوری اضافه شده و پردازنده ارتقا یافته در کنار تلویزیون QLED، تشکیل فناوری NEO QLED را داده اند.

کیفیت تلویزیونهای کیولد سامسونگ به خودی خود در سطح بسیار بالایی است و حال تصور کنید که سامسونگ این کیفیت را تقویت کند تا به سطح بالاتری دست یابد. قیمت تلویزیون سامسونگ بانه از نوع NEO QLED بالاتر از همتای QLED خود است و البته کیفیت بالاتری هم دارد.

اگرچه قیمت تلویزیون سامسونگ بانه با توجه به نرخ ارز دلار تعیین می شود اما باید این نکته را به یاد داشت که قیمت تلویزیون سامسونگ بانه به دلیل عدم وجود واسطه مالی، در پایین ترین سطح خود قرار دارد. از این رو می توان با خرید تلویزیون سامسونگ بانه محصولی اورجینال را با قیمتی بسیار منصفانه به منزل هدیه داد.

تلویزیون سامسونگ

قیمت تلویزیون سامسونگ

قیمت تلویزیون سامسونگ با توجه به کیفیتی که ارائه می دهند بسیار مناسب است و این موضوع از دلایل مهم محبوبیت این تلویزیون ها محسوب می شود. در سبد محصولات شرکت سامسونگ مدل های بسیار متنوعی از LED های ارزان قیمت تا تلویزیون های ۸K رده بالا موجود می باشد. به همین دلیل شما با هر بودجه ای می توانید تلویزیون مناسب خود را در سبد محصولات شرکت سامسونگ پیدا کنید.

تلویزیون‌های سامسونگ همچنین از ویژگی‌های هوشمندانه برخوردار هستند. با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، این تلویزیون‌ها می‌توانند تصاویر را بهبود داده، صدا را بهینه کنند و تنظیمات بهتری را برای تجربه تماشای بهتر ارائه دهند. علاوه بر این، آنها از اپلیکیشن‌های هوشمند مانند استعلامات صوتی، کنترل صوتی و هماهنگی با دستگاه‌های هوشمند دیگر پشتیبانی می‌کنند.

تمامی گزینه هایی که در بالا به آنها اشاره شد بر قیمت تلویزیون سامسونگ تاثیر گذارند اما نباید فراموش کرد که قیمت تلویزیون سامسونگ بانه، جدای از مقوله های بالا، در سطح پایین تری نسبت به سایر نقاط کشور قرار داشته، تا جایی که گاها تا چندین میلیون تومان اختلاف قیمت دارد.

البته باید به طراحی زیبا و باریک تلویزیون‌های سامسونگ نیز اشاره شود. با فریم باریک و طراحی بی‌درز، این تلویزیون‌ها به راحتی در هر محیطی قرار می‌گیرند و تجربه‌ی تماشای بی‌نقاب را به کاربران ارائه می‌دهند. به طور خلاصه، تلویزیون‌های سامسونگ با تصاویر با کیفیت بالا، فناوری‌های پیشرفته، امکانات هوشمندانه و طراحی زیبا، گزینه‌ی عالی برای تجربه تماشای بهتر و متفاوت محتوا در خانه می‌باشند.

تلویزیون سامسونگ

قیمت تلویزیون سامسونگ بانه

قیمت هر تلویزیون را یک سری فاکتور ها مانند سایز صفحه نمایش، کیفیت نمایشگر، سیستم صوتی، امکانات و فناوری های هوشمند تعیین می کند. اگر شما یک تلویزیون رده بالا و همه چیز تمام می خواهید قطعا باید هزینه بیشتری را به خرید تلویزیون اختصاص دهید. شرکت سامسونگ در هر رنج قیمت نمایشگر وارد بازار کرده است تا دست مخاطبان در انتخاب باز تر باشد.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قیمت تلویزیون سامسونگ بانه با شهرهای دیگر کشور متفاوت بوده و در سطح پایین تر قرار دارد. پس چنانچه قصد خرید تلویزیون سامسونگ دارید، پیشنهاد می کنیم خرید خود را از بانه انجام دهید. قیمت تلویزیون سامسونگ بانه به دلیل وجود بازارچه مرزی بانه در سطحی بسیار منصفانه بوده و به دلیل عدم وجود واسطه مالی، به اصطلاح “دست اول” است.

تنوع تلویزیون های سامسونگ را می توان در چند دسته خلاصه کرد. تلویزیون های LED معمولی، تلویزیون های QLED و تلویزیون های QD-OLED که به ترتیب کیفیت و قیمت بالاتری دارند. البته قیمت تلویزیون سامسونگ بانه از هر نوعی که باشد، مقرون به صرفه تر از سایر نقاط کشور بوده و خرید این محصولات از بانه را به شدت پیشنهاد می کنیم.

خرید تلویزیون سامسونگ از بانه

چندین روش برای خرید تلویزیون سامسونگ از بانه وجود دارد. یکی از ایمن ترین و بهترین راههای خرید تلویزیون سامسونگ بانه، مراجعه حضوری به فروشگاه مورد نظر است. اما این کار، یعنی مراجعه حضوری برای بسیاری از خانواده ها ممکن نبوده و چه بسا هزینه ای نیز به دنبال داشته باشد. روش دیگر برای کسانی که نمی توانند حضوری مراجعه نمایند، خرید غیر حضوری یا اینترنتی است.

نباید فراموش کنید که در صورت خرید اینترنتی تلویزیون سامسونگ از بانه، باید مدارک فروشگاه مورد نظر را چک کنید و اطمینان مورد نیاز حاصل شود. فروشگاه بانه نود با دارا بودن تمامی مجوزهای مورد نیاز برای یک فروشگاه اینترنتی و حضوری، مفتخر است تا نه تنها جهت تامین تلویزیون، بلکه در زمینه تامین کلیه لوازم خانگی ریز و بزرگ در خدمت شما عزیزان باشد.

از سایر تلویزیونهای ما دیدن کنید

سایر بخش ها