توجه

خرید تلویزیون “تخت و منحنی” QLED سامسونگ از بانه ( QLED ): بانه خیابان شهدا مجتمع عمده فروشان تاج فروشگاه بانه ۹۰ ( آدرس جدید )
۰۹۱۸۵۲۱۳۹۰۸ – ۰۹۱۸۵۲۱۳۹۰۷
فروشگاه :
۰۸۷۳۴۲۲۳۳۲۰ – ۰۸۷۳۴۲۲۳۶۰۷

تلویزیون های تخت و منحنی کیولد(QLED)