یادداشت

خرید تلویزیون هایسنس : بانه خیابان شهدا پاساژ شافعی فاز ۲ طبقه اول فروشگاه بانه 90 ( آدرس جدید )
09185290001 – 09185213907 – 09185213908
فروشگاه :
08734223320
08734243813

تلویزیون های هایسنس