تاریخ بروزرسانی قیمت

قیمت ها مربوط به امروز ۹۷/۰۳/۱۰

لیست قیمت کولر گازی  ال جی – LGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل AK-12JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۲۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل BS-Q126J3A2 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل ES-W126B8U1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۲۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل NT127SK1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، ساخت کره۳۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل I12TGC ، اینورتر دار-دوگانه (۷۰ درصد کاهش مصرف برق) ، فقط سرد ، مونتاژ تایلند۲۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل AK-18JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۲۹۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل BSNW186K3B0 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۳۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل ES-W186B8U1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل NT187SK3 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، ساخت کره۴۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل I18TGC ، اینورتر دار-دوگانه (۷۰ درصد کاهش مصرف برق) ، فقط سرد ، مونتاژ تایلند۳۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BSUW246K3B0 ، اینورتر دار (دوگانه) ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۴۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل I24TGC ، اینورتر دار-دوگانه (۷۰ درصد کاهش مصرف برق) ، فقط سرد ، مونتاژ تایلند۴۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ ال جی مدل AK-26JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۳۸۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی گری – GREEقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GWH12QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۲۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GM12LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۲۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GWH12QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۲۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GWH18QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۲۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GM18LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GWH18QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GM24LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۰۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GWH30QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GM30LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چینناموجود
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GWH30QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی جنرال – GENERALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال مدل GNR – 12GW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۱۸۷۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۱۹۱۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال مدل GNR – 18SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۲۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۲۳۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال مدل GNR – 24SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۳۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۳۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال مدل GNR – 30SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاز تایلند۳۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۳۶۵۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی  اجنرال – OGENRALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ اجنرال مدل AOGR12RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاز تایلند۳۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ اجنرال مدل AOGR18RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۴۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل AOGR24RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۵۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل AOGR30RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۷۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۵۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۷۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل AOGR30RAT و ASGA30AFP ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۷۳۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی سامسونگ – SAMSUNGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ سامسونگ مدل AQ12UUPN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۲۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ سامسونگ مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تایلند۱۹۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ سامسونگ مدل AR18HPFSCWKN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۲۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ مدل AR24HPFSCWKN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۳۶۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی توشیبا – TOSHIBAقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۰۰۰۰ توشیبا مدل RSA-10N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۲۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ توشیبا مدل RAS-13N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ توشیبا مدل RAS-۱۸N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۴۰۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا مدل ras-24n3khp ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۵۴۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک – PANASONICقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۸۰۰۰ پاناسونیک مدل PKF ، اینورتردار ، فقط سرد ، ساخت مالزی  (جدید)۴۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ پاناسونیک مدل CS-PC18MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزیناموجود
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۵۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۴۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل PKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۴۸۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی هیتاچی – Hitachiقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۲۸۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۸۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۳۳۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتردار مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلند (جدید)۵۵۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلندناموجود
لیست قیمت کولر گازی ایستادهقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۶۰۰۰۰ مدل جنرال مکس۷۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده ۶۰۰۰۰ مدل جنرال SH۷۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ مدل جنرال مکس۴۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ گری مدل –۶۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری مدل –۷۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری مدل –۹۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۵۰۰۰۰ بدون اینورتر ال جی مدل –۸۰۵۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده  با ظرفیت ۵۰۰۰۰ اینورتر دار ال جی مدل –۱۱۰۰۰۰۰۰

 

توجه مهم

قیمت ها در بازار بانه با توجه به قیمت دلار روزانه تغییر می کنند. اما کمیاب بودن یک کولر خاص در بازار نیز می تواند در افزایش قیمت آن کولر تأثیر مستقیم داشته باشد.