تاریخ بروزرسانی قیمت

قیمت ها مربوط به امروز ۹۸/۹/۱۵

لیست قیمت کولر گازی  ال جی – LGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل S12COC ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین ۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۵۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل S4UQ12JA3QC ، اینورتر دار ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تایلند۵۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل AMP-18K ، کنترل آمپر ، اینورتر دوگانه ، سیستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۸۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل s4uq18kl3qa، اینورتر دوگانه ،فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تایلند۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BS-W246K3B0 ، اینورتر دار (دوگانه) ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۹۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BS-Q246K3A1، اینورتر دار-دوگانه  ، فقط سرد ، مونتاژ تایلند۸۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل AMP-24K ، کنترل آمپر ، اینورتر دوگانه ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۹۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ ال جی مدل AK-26JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۷۳۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی گری -GREEقیمت (تومان)
کولر گازی ۹۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۹۵۰۰۰۰
کولر گازی ۹۰۰۰ گری  ، بدون اینورتر، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل اسماتیک، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول t1، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۰۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل cozy، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل سری lomo،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل S4matic،  سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R410 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل Q2matic،  سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ گری مدل لومو – GWH13QC ، اینورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل S4matic  ،بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R410  ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GMATIC،  بدون اینورتر ، سرد خالی، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۳۰۰۰۰۰
۹۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل اسماتیک ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QD سری lomo لومو،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۹۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل S4matic ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410  ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل جیماتیک،بدون اینورتر ، سرد خالی ، کمپرسور T3 ، گاز R22  ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۰۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل s4matic، بدون اینورتر  ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۰۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰گری مدل -GWH30QF سری نئو ،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۳۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ گری سری نئو مدل GWH36LB ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۶۹۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی جنرال – GENERALقیمت (تومان)
کمپرسور T1 
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال گولد، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ،گاز R22۳۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال گولد، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۳۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۴۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۵۸۰۰۰۰۰

کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A

۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۵۸۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۵۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال گولد ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۵۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال گولد ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۵۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۸۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ جنرال گولد ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۰
کمپرسور T3 
کولر گازی ۱۴۰۰۰ جنرال مدل GNR-14GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۳۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۴۰۰۰ جنرال GNR-14K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۳۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال مدل GNR-18GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال GNR-18K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال مدل GNR-26GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ جنرال GNR-26K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۲۰۰۰ جنرال مدل GNR-32GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۰
کولر گازی ۲۸۰۰۰ جنرال GNR-28K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۴۰۰۰۰۰
 کولر گازی ۳۶۰۰۰ جنرال DN General ، پنل ساده  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۰
لیست قیمت کولر گازی  اجنرال -OGENRALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ اجنرال مدل –  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول، گاز R22، قطعات ژاپن مونتاز تایلند۷۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی، گاز R22 قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۱۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل -، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۴۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۲۳۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی سامسونگ – SAMSUNGقیمت (تومان)
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ مدل مکس، بدون اینورتر ، سرد و گرم، گاز R22، کمپرسور T1،  قطعات کره مونتاژ تایلند۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ پنل سه وجهی مدل AR24HPFSCWKN ، بدون اینورتر، گاز R22، کمپرسور T3 سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۰
لیست قیمت کولر گازی شارپ – SHARPقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۸۰۰۰ شارپ مدل AH-A18PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۶۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ شارپ مدل AH-A24PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۷۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ شارپ مدل AH-A30PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۹۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰شارپ مدل AU-A18NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۶۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ شارپ مدل AU-A24NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۷۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ شارپ مدل AU-A30NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۹۸۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی توشیبا – TOSHIBAقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۰۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۷۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۸۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۰۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۲۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا سری E ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۹۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا سری N ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۱۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ توشیبا سری N ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۴۴۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی پرتابل قیمت (تومان)
کولرگازی پرتابل استرلینگ (stirling) ظرفیت ۷۰۰۰ فقط سرد گاز r410 ۴۱۰۰۰۰۰
کولرگازی پرتابل استرلینگ (stirling) ظرفیت ۱۲۰۰۰ فقط سرد گاز r410۴۳۰۰۰۰۰
کولرگازی پرتابل استرلینگ (stirling) ظرفیت ۱۴۰۰۰ فقط سرد گاز r410۴۸۰۰۰۰۰
  
لیست قیمت کولر گازی هیتاچی – Hitachiقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر – گاز R410 ، کمپرسور T3 ، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتر دار – گاز R410 ، کمپرسور T3 ، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۸۳۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۸۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتر دار  گاز R410، کمپرسور T3 مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۹۴۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم، گاز R22 ، کمپرسور T3 ، بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۸۷۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم، گاز R410a ، کمپرسور T3 ، اینورتردار، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مونتاژ مالزی۱۱۳۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم،  بدون اینورتر، گاز R22، کمپرسور T3، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۱۰۶۵۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی ایستادهقیمت (تومان)
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ مدل یونیوا گاز r22 تک فاز موتور t3 تک فن۱۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ مدل یونیوا گاز r22 سه فاز موتور t3 دو فن۱۴۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ مدل بکو beko گاز r22 سه فاز موتور t3 دو فن۱۴۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ مدل جنرال شکار۱۴۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ مدل جنرال شکار۱۷۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۲۴۰۰۰ گری گاز R22 ، کمپرسور T3۱۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ گری موتور سنگین t3 گاز r410 تک فن و تک فاز ۲۰۱۹۱۵۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری گاز r410 ، کمپرسور T3 ، سه فاز و دو فن۱۸۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری گاز r410، کمپرسور T3 دو فن سه فاز۲۰۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده  با ظرفیت ۵۰۰۰۰ اینورتر دار ال جی مدل APNW50GT3E0 ، ساخت کره ، تک فاز۰
لیست قیمت کولر گازی داکت اسپلیت  static DUCTED air conditioner قیمت (تومان)
داکت اسپلیت با ظرفیت ۲۴۰۰۰ جنرال گلد کمپرسور T1 ، گاز R410a۱۲۳۰۰۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۲۴۰۰۰ اینورتر دار جنرال گلد کمپرسور T1 ، گاز R410a۱۳۷۰۰۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۰۰۰۰ جنرال گلد کمپرسور T1 ، گاز R410a۱۳۸۰۰۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۰۰۰۰  اینورتر دار جنرال گلد کمپرسور T1 ، گاز R410a۱۷۰۰۰۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۶۰۰۰ جنرال گلد کمپرسور T1 ، گاز R410a۱۶۵۰۰۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۲۴۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۳۰۰۰۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۰۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۴۰۰۰۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۶۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۷۰۰۰۰۰۰