تاریخ بروزرسانی قیمت

قیمت ها مربوط به امروز ۹۷/۰۱/۲۵

لیست قیمت کولر گازی  ال جی – LGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل AK-12JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۱۹۸۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل BS-Q126J3A2 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل ES-W126B8U1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۲۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل NT127SK1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، ساخت کره۲۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل AK-18JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۲۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل BSNW186K3B0 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل ES-W186B8U1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۳۲۹۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل NT187SK3 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، ساخت کره۳۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BSUW246K3B0 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۴۲۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ ال جی مدل AK-26JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۳۴۵۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی گری – GREEقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GWH12QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۹۸۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GM12LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۲۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GWH12QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۲۷۴۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GWH18QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۲۴۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GM18LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۵۴۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GWH18QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GM24LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۳۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GWH30QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GM30LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چینناموجود
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GWH30QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چینناموجود
لیست قیمت کولر گازی جنرال – GENERALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال مدل GNR – 12GW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۱۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال مدل GNR – 18SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۲۲۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال مدل GNR – 24SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۲۸۸۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال مدل GNR – 30SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاز تایلند۳۱۵۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی  اجنرال – OGENRALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ اجنرال مدل AOGR12RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاز تایلند
کولر گازی ۱۸۰۰۰ اجنرال مدل AOGR18RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۴۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل AOGR24RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۵۱۵۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل AOGR30RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۶۲۷۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۴۹۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۷۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل AOGR30RAT و ASGA30AFP ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۶۳۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی سامسونگ – SAMSUNGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ سامسونگ مدل AQ12UUPN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۲۱۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ سامسونگ مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تایلند۱۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ سامسونگ مدل AR18HPFSCWKN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ مدل AR24HPFSCWKN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۳۲۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی توشیبا – TOSHIBAقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۰۰۰۰ توشیبا مدل RSA-10N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۲۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ توشیبا مدل RAS-13N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۲۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ توشیبا مدل RAS-۱۸N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۳۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا مدل ras-24n3khp ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۴۱۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک – PANASONICقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۸۰۰۰ پاناسونیک مدل CS-PC18MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزیبه زودی
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل CS-PC24MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزیبه زودی
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل CU-YA24MKD ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزیبه زودی
لیست قیمت کولر گازی هیتاچیبه زودی
لیست قیمت کولر گازی ایستادهبه زودی

 

توجه مهم

قیمت ها در بازار بانه با توجه به قیمت دلار روزانه تغییر می کنند. اما کمیاب بودن یک کولر خاص در بازار نیز می تواند در افزایش قیمت آن کولر تأثیر مستقیم داشته باشد.