تاریخ بروزرسانی قیمت

قیمت ها مربوط به امروز ۹۷/۰۶/۱

لیست قیمت کولر گازی  ال جی – LGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل AK-12JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیهناموجود
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل BS-Q126J3A2 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل ES-W126B8U1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیهناموجود
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل NT127SK1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، ساخت کره۳۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل I12TGC ، اینورتر دار-دوگانه (۷۰ درصد کاهش مصرف برق) ، فقط سرد ، مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل AK-18JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیهناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل BSNW186K3B0 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۶۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل ES-W186B8U1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیهناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل NT187SK3 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، ساخت کره۶۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل I18TGC ، اینورتر دار-دوگانه (۷۰ درصد کاهش مصرف برق) ، فقط سرد ، مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BSUW246K3B0 ، اینورتر دار (دوگانه) ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۷۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل I24TGC ، اینورتر دار-دوگانه (۷۰ درصد کاهش مصرف برق) ، فقط سرد ، مونتاژ تایلند۶۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ ال جی مدل AK-26JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیهناموجود
لیست قیمت کولر گازی گری – GREEقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GWH12QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GM12LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GWH12QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GWH18QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GM18LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GWH18QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GM24LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GWH30QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GM30LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GWH30QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۷۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی جنرال – GENERALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال مدل GNR – 12GW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۲۴۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۲۵۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال مدل GNR – 18SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۳۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۳۲۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال مدل GNR – 24SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۳۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۳۸۵۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال مدل GNR – 30SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاز تایلند۴۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۵۱۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی  اجنرال – OGENRALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ اجنرال مدل AOGR12RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاز تایلند۴۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ اجنرال مدل AOGR18RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل AOGR24RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۷۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل AOGR30RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۹۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۷۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۷۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل AOGR30RAT و ASGA30AFP ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۹۸۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی سامسونگ – SAMSUNGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ سامسونگ مدل AQ12UUPN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۲۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ سامسونگ مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تایلند۲۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ سامسونگ مدل AR18HPFSCWKN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ مدل AR24HPFSCWKN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۶۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی توشیبا – TOSHIBAقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۰۰۰۰ توشیبا مدل RSA-10N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۴۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ توشیبا مدل RAS-13N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ توشیبا مدل RAS-۱۸N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا مدل ras-24n3khp ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۶۸۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک – PANASONICقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۸۰۰۰ پاناسونیک مدل PKF ، اینورتردار ، فقط سرد ، ساخت مالزی  (جدید)ناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ پاناسونیک مدل CS-PC18MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزیناموجود
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۶۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۶۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل PKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۶۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی هیتاچی – Hitachiقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی با ظرفیت ۱۸۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتردار مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلند (جدید)ناموجود
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلندناموجود
لیست قیمت کولر گازی ایستادهقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۶۰۰۰۰ مدل جنرال مکسناموجود
کولر گازی ایستاده ۶۰۰۰۰ مدل جنرال SH۱۱۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ مدل جنرال مکس۷۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ گری مدل –۱۱۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری مدل –ناموجود
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری مدل –۱۵۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۵۰۰۰۰ بدون اینورتر ال جی مدل –ناموجود
کولر گازی ایستاده  با ظرفیت ۵۰۰۰۰ اینورتر دار ال جی مدل –۱۷۰۰۰۰۰۰

 

توجه مهم

قیمت ها در بازار بانه با توجه به قیمت دلار روزانه تغییر می کنند. اما کمیاب بودن یک کولر خاص در بازار نیز می تواند در افزایش قیمت آن کولر تأثیر مستقیم داشته باشد.