تاریخ بروزرسانی قیمت

قیمت ها مربوط به امروز ۹۸/۴/۶

لیست قیمت کولر گازی  ال جی – LGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل S12COC ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین ۴۵۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل USNW126J3A1  ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۷۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل S4UQ12JA3QC ، اینورتر دار ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تایلند۶۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل AMP-18K ، کنترل آمپر ، اینورتر دوگانه ، سیستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۹۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل BS-Q186K3A1 ، اینورتر دوگانه ،فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تایلند۸۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BS-W246K3B0 ، اینورتر دار (دوگانه) ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۱۰۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BS-Q246K3A1، اینورتر دار-دوگانه  ، فقط سرد ، مونتاژ تایلند۹۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل AMP-24K ، کنترل آمپر ، اینورتر دوگانه ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۱۰۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ ال جی مدل AK-26JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۸۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی گری -GREEقیمت (تومان)
کولر گازی ۹۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۹۵۰۰۰۰
کولر گازی ۹۰۰۰ گری مدل GWH9 سری بورا ، اینورتر دار، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۲۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل اسماتیک، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول t1، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل cozey، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۲۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GWH12 سری بورا،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۲۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ گری مدل لومو – GWH13QC ، اینورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۵۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل لومو – GWH18QE ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۰۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GWH18QD سری بورا ،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۹۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QD سری بورا ،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۹۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل Smatic ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل لومو – GWH30QF ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۴۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل cozey ، بدون اینورتر  ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۱۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰گری مدل -GWH30QF سری نئو ،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۲۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ گری سری نئو مدل GWH36LB ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۶۴۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی جنرال – GENERALقیمت (تومان)
کمپرسور T1 
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۴۱۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال گولد، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ،گاز R22۴۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال گولد، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۲۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۶۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۶۰۰۰۰۰

کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A

۵۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۷۶۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۶۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال گولد ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال گولد ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۶۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۸۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۸۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال گولد ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۱۰۰۰۰۰
کمپرسور T3 
کولر گازی ۱۴۰۰۰ جنرال مدل GNR-14GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۴۰۰۰ جنرال GNR-14K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۴۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال مدل GNR-18GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۵۸۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال GNR-18K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۵۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ جنرال مدل GNR-26GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ جنرال GNR-26K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۲۰۰۰ جنرال مدل GNR-32GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۸۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۸۰۰۰ جنرال GNR-28K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۴۵۰۰۰۰
 کولر گازی ۳۶۰۰۰ جنرال DN General ، پنل ساده  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۱۱۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی  اجنرال -OGENRALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ اجنرال مدل –  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول، گاز R22، قطعات ژاپن مونتاز تایلند۸۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی، گاز R22 قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۱۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل -، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۳۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۵۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۲۳۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی سامسونگ – SAMSUNGقیمت (تومان)
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ مدل مکس، بدون اینورتر ، سرد و گرم، گاز R22، کمپرسور T1،  قطعات کره مونتاژ تایلند۸۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ پنل سه وجهی مدل AR24HPFSCWKN ، بدون اینورتر، گاز R22، کمپرسور T3 سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۹۳۵۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی شارپ – SHARPقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۸۰۰۰ شارپ مدل AH-A18PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۶۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ شارپ مدل AH-A24PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۷۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ شارپ مدل AH-A30PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۹۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰شارپ مدل AU-A18NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۶۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ شارپ مدل AU-A24NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۷۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ شارپ مدل AU-A30NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۹۸۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی توشیبا – TOSHIBAقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۰۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۷۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۸۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۰۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۲۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا سری E ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۹۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا سری N ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۱۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ توشیبا سری N ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۴۴۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک – PANASONICقیمت (تومان)
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل PKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۰
لیست قیمت کولر گازی هیتاچی – Hitachiقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر – گاز R410 ، کمپرسور T3 ، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتر دار – گاز R410 ، کمپرسور T3 ، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۸۸۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۸۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتر دار  گاز R410، کمپرسور T3 مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۱۰۴۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم، گاز R22 ، کمپرسور T3 ، بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۸۷۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم، گاز R410a ، کمپرسور T3 ، اینورتردار، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مونتاژ مالزی۱۲۴۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم،  بدون اینورتر، گاز R22، کمپرسور T3، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۱۰۶۵۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی ایستادهقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۶۰۰۰۰جنرال شکار۱۹۰۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ گری موتور سنگین t3۰
کولر گازی ایستاده ۶۰۰۰۰ مدل جنرال SH۱۹۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ مدل جنرال شکار۱۵۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۲۴۰۰۰ گری مدل – گاز R22 ، کمپرسور T3۱۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری مدل – گاز R22 ، کمپرسور T3 ، سه فاز۲۲۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری مدل – گاز R22 ، کمپرسور T3۰
کولر گازی ایستاده  با ظرفیت ۵۰۰۰۰ اینورتر دار ال جی مدل – ، ساخت کره ، تک فاز۲۶۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی داکت اسپلیتقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۴۰۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۶۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۸۰۰۰۰۰۰