تاریخ بروزرسانی قیمت

قیمت ها مربوط به امروز ۹۷/۰۹/۲۴

لیست قیمت کولر گازی  ال جی – LGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل AK-12JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیهناموجود
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل BS-Q126J3A2 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل ES-W126B8U1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۴۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل NT127SK1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، ساخت کرهناموجود
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل I12TGC ، اینورتر دار-دوگانه (۷۰ درصد کاهش مصرف برق) ، فقط سرد ، مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل AK-18JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیهناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل BSNW186K3B0 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۶۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل ES-W186B8U1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیهناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل NT187SK3 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، ساخت کره۶۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل I18TGC ، اینورتر دار-دوگانه (۷۰ درصد کاهش مصرف برق) ، فقط سرد ، مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BSUW246K3B0 ، اینورتر دار (دوگانه) ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۷۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل I24TGC ، اینورتر دار-دوگانه (۷۰ درصد کاهش مصرف برق) ، فقط سرد ، مونتاژ تایلند۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ ال جی مدل AK-26JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیهناموجود
لیست قیمت کولر گازی گری – GREEقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GWH12QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GM12LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GWH12QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چینناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GWH18QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GM18LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چینناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GWH18QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GM24LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چینناموجود
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GWH30QE-K1NTA1B ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GM30LO-V ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۹۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل GWH30QA-K3NNC2A ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،  قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۰۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی جنرال – GENERALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال مدل GNR – 12GW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۲۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۳۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال مدل GNR – 18SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۳۴۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۳۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال مدل GNR – 24SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند۴۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۴۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال مدل GNR – 30SGW AA ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاز تایلند۵۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، مونتاژ تایلند با گاز R410A۵۷۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی  اجنرال – OGENRALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ اجنرال مدل AOGR12RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاز تایلند۶۶۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ اجنرال مدل AOGR18RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۸۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل AOGR24RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۰۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل AOGR30RAT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۳۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۰۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۷۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل AOGR30RAT و ASGA30AFP ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۳۰۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی سامسونگ – SAMSUNGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ سامسونگ مدل AQ12UUPN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند
کولر گازی ۱۲۰۰۰ سامسونگ مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تایلند
کولر گازی ۱۸۰۰۰ سامسونگ مدل AR18HPFSCWKN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ مدل AR24HPFSCWKN ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۶۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی توشیبا – TOSHIBAقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۰۰۰۰ توشیبا مدل RSA-10N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۴۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ توشیبا مدل RAS-13N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ توشیبا مدل RAS-۱۸N3KHP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا مدل ras-24n3khp ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۶۸۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک – PANASONICقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۸۰۰۰ پاناسونیک مدل PKF ، اینورتردار ، فقط سرد ، ساخت مالزی  (جدید)ناموجود
کولر گازی ۱۸۰۰۰ پاناسونیک مدل CS-PC18MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزیناموجود
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۶۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۶۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل PKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۶۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی هیتاچی – Hitachiقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی با ظرفیت ۱۸۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلندناموجود
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتردار مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلند (جدید)ناموجود
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ تایلندناموجود
لیست قیمت کولر گازی ایستادهقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۶۰۰۰۰ مدل جنرال مکسناموجود
کولر گازی ایستاده ۶۰۰۰۰ مدل جنرال SH۱۵۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ مدل جنرال مکس
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ گری مدل –
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری مدل –۱۴۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری مدل –
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۵۰۰۰۰ بدون اینورتر ال جی مدل –۱۴۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده  با ظرفیت ۵۰۰۰۰ اینورتر دار ال جی مدل –۲۲۰۰۰۰۰۰

 

توجه مهم

قیمت ها در بازار بانه با توجه به قیمت دلار روزانه تغییر می کنند. اما کمیاب بودن یک کولر خاص در بازار نیز می تواند در افزایش قیمت آن کولر تأثیر مستقیم داشته باشد.