تاریخ بروزرسانی قیمت

قیمت ها مربوط به امروز ۹۸/۵/۲۷

لیست قیمت کولر گازی  ال جی – LGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل S12COC ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین ۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل USNW126J3A1  ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۷۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل S4UQ12JA3QC ، اینورتر دار ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تایلند۵۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل AMP-18K ، کنترل آمپر ، اینورتر دوگانه ، سیستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۸۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل BS-Q186K3A1 ، اینورتر دوگانه ،فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ تایلند۷۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BS-W246K3B0 ، اینورتر دار (دوگانه) ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۹۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BS-Q246K3A1، اینورتر دار-دوگانه  ، فقط سرد ، مونتاژ تایلند۸۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل AMP-24K ، کنترل آمپر ، اینورتر دوگانه ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۹۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ ال جی مدل AK-26JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۷۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی گری -GREEقیمت (تومان)
کولر گازی ۹۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۹۰۰۰ گری مدل GWH9 سری بورا ، اینورتر دار، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۱۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل اسماتیک، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول t1، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل cozy، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل سری lomo،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل S4matic،  سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R410 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل Q2matic،  سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ گری مدل لومو – GWH13QC ، اینورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل S4matic  ،بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R410  ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل لومو lomo ،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۹۸۰۰۰۰۰
۸۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل اسماتیک ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24QD سری lomo لومو،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل S4matic ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410  ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل لومو ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل cozy ، بدون اینورتر  ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۲۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰گری مدل -GWH30QF سری نئو ،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۳۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ گری سری نئو مدل GWH36LB ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۶۴۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی جنرال – GENERALقیمت (تومان)
کمپرسور T1 
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۳۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۳۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۳۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال گولد، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ،گاز R22۳۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال گولد، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۳۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۵۱۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۰

کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A

۵۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۶۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال گولد ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال گولد ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۶۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال گولد ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۱۰۰۰۰۰
کمپرسور T3 
کولر گازی ۱۴۰۰۰ جنرال مدل GNR-14GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۱۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۴۰۰۰ جنرال GNR-14K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال مدل GNR-18GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال GNR-18K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۵۴۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال مدل GNR-26GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ جنرال GNR-26K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۲۰۰۰ جنرال مدل GNR-32GW N ، طرح لبخندی  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۰
کولر گازی ۲۸۰۰۰ جنرال GNR-28K-SN ، جنرال دیجیتال ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۷۰۰۰۰۰۰
 کولر گازی ۳۶۰۰۰ جنرال DN General ، پنل ساده  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۱۰۹۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی  اجنرال -OGENRALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ اجنرال مدل –  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول، گاز R22، قطعات ژاپن مونتاز تایلند۷۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی، گاز R22 قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۱۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل -، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۴۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۲۳۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی سامسونگ – SAMSUNGقیمت (تومان)
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ مدل مکس، بدون اینورتر ، سرد و گرم، گاز R22، کمپرسور T1،  قطعات کره مونتاژ تایلند۸۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ پنل سه وجهی مدل AR24HPFSCWKN ، بدون اینورتر، گاز R22، کمپرسور T3 سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۰
لیست قیمت کولر گازی شارپ – SHARPقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۸۰۰۰ شارپ مدل AH-A18PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۶۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ شارپ مدل AH-A24PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۷۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ شارپ مدل AH-A30PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۹۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰شارپ مدل AU-A18NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۶۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ شارپ مدل AU-A24NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۷۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ شارپ مدل AU-A30NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۹۸۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی توشیبا – TOSHIBAقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۰۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۷۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۸۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۰۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۲۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا سری E ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۹۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا سری N ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۱۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ توشیبا سری N ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۴۴۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی پرتابل قیمت (تومان)
کولرگازی پرتابل استرلینگ (stirling) ظرفیت ۷۰۰۰ فقط سرد گاز r410 ۴۶۰۰۰۰۰
کولرگازی پرتابل استرلینگ (stirling) ظرفیت ۱۲۰۰۰ فقط سرد گاز r410۵۶۰۰۰۰۰
کولرگازی پرتابل استرلینگ (stirling) ظرفیت ۱۴۰۰۰ فقط سرد گاز r410۶۶۰۰۰۰۰
کولرگازی پرتابل گری (Gree) گاز r410 سرد و گرم ظرفیت ۱۲۰۰۰ موتور t1۷۱۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی هیتاچی – Hitachiقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر – گاز R410 ، کمپرسور T3 ، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتر دار – گاز R410 ، کمپرسور T3 ، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۸۷۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۸۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتر دار  گاز R410، کمپرسور T3 مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۹۹۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم، گاز R22 ، کمپرسور T3 ، بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۸۷۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم، گاز R410a ، کمپرسور T3 ، اینورتردار، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مونتاژ مالزی۱۱۸۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم،  بدون اینورتر، گاز R22، کمپرسور T3، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۱۰۶۵۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی ایستادهقیمت (تومان)
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ مدل یونیوا گاز r22 تک فاز موتور t3 تک فن۱۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ مدل یونیوا گاز r22 سه فاز موتور t3 دو فن۱۵۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ مدل بکو beko گاز r22 سه فاز موتور t3 دو فن۱۴۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ مدل جنرال شکار۱۵۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ مدل جنرال شکار۱۸۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۲۴۰۰۰ گری گاز R22 ، کمپرسور T3۱۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ گری موتور سنگین t3 گاز r410 تک فن و تک فاز ۲۰۱۹۱۹۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری گاز r410 ، کمپرسور T3 ، سه فاز و دو فن۲۲۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری گاز r410، کمپرسور T3 دو فن سه فاز۲۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده  با ظرفیت ۵۰۰۰۰ اینورتر دار ال جی مدل APNW50GT3E0 ، ساخت کره ، تک فاز۲۶۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی داکت اسپلیتقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۲۷۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۵۰۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۶۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۷۰۰۰۰۰۰