تاریخ بروزرسانی قیمت

قیمت ها مربوط به امروز ۹۷/۱۱/۱۹

لیست قیمت کولر گازی  ال جی – LGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل S12COC ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین۳۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل ES-W126B8U1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۴۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل AMP-18K ، اینورتر دوگانه ، سیستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۷۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BSUW246K3B0 ، اینورتر دار (دوگانه) ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۹۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل I24TGC ، اینورتر دار-دوگانه  ، فقط سرد ، مونتاژ تایلند۷۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل AMP-24K ، اینورتر دوگانه ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۸۸۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ ال جی مدل AK-26JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۷۴۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی گری -GREEقیمت (تومان)
کولر گازی ۹۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۳۶۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۱۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل cozey، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ گری مدل – ، اینورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل – ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل cozey ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل – ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410  سه رادیاته ، رادیاتور طلایی قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۰۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل cozey ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل Smatic ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل لمو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۹۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل – ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۱۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل cozey ، بدون اینورتر  ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۹۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل Gmatic ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۰۲۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی جنرال – GENERALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۳۳۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۳۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۳۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۴۱۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۰۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۴۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۵۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۵۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ جنرال DN General ، پنل ساده  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۸۶۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی  اجنرال – OGENRALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ اجنرال مدل –  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول، گاز R22، قطعات ژاپن مونتاز تایلند۷۲۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی، گاز R22 قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۹۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل -، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۰۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۰۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۱۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول ، گاز R22 قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۳۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۳۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۹۰۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی سامسونگ – SAMSUNGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ سامسونگ مدل مکس AQ12UUPN ، گاز R22 ، کمپرسور T3، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۴۵۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ مدل مکس، بدون اینورتر ، سرد و گرم، گاز R22، کمپرسور T1،  قطعات کره مونتاژ تایلند۶۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ پنل سه وجهی مدل AR24HPFSCWKN ، بدون اینورتر، گاز R22، کمپرسور T3 سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۷۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی شارپ – SHARPقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۸۰۰۰ شارپ مدل AH-A18PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۵۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ شارپ مدل AH-A24PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۶۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ شارپ مدل AH-A30PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ شارپ مدل AU-A24NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۶۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ شارپ مدل AU-A30NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۷۷۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی توشیبا – TOSHIBAقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۰۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۵۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۵۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۸۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۲۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۹۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا سری E ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا سری N ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۹۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ توشیبا سری N ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۰۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک – PANASONICقیمت (تومان)
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۷۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۸۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل PKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۷۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی هیتاچی – Hitachiقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر – گاز R410 ، کمپرسور T3 ، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۴۶۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتر دار – گاز R410 ، کمپرسور T3 ، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۸۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر گاز R22 ، کمپرسور T3 مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۵۶۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم، گاز R22 ، کمپرسور T3 ، بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم، گاز R410a ، کمپرسور T3 ، اینورتردار، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مونتاژ مالزی۱۲۰۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم،  بدون اینورتر، گاز R22، کمپرسور T3، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۹۲۵۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی ایستادهقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۳۶۰۰۰ جنرال SH۱۰۶۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۶۰۰۰۰ مدل جنرال مکسناموجود
کولر گازی ایستاده ۶۰۰۰۰ مدل جنرال SH۱۴۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ مدل جنرال مکسناموجود
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۲۴۰۰۰ گری مدل – گاز R22 ، کمپرسور T3۱۰۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری مدل – گاز R22 ، کمپرسور T3 ، سه فاز۱۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری مدل – گاز R22 ، کمپرسور T3۱۸۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۵۰۰۰۰ بدون اینورتر ال جی مدل – ، سه فاز۱۴۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده  با ظرفیت ۵۰۰۰۰ اینورتر دار ال جی مدل – ، ساخت کره ، تک فاز۲۲۰۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی داکت اسپلیتقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۱۷۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۳۳۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۶۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۵۵۰۰۰۰۰

 

توجه مهم

قیمت ها در بازار بانه با توجه به قیمت دلار روزانه تغییر می کنند. اما کمیاب بودن یک کولر خاص در بازار نیز می تواند در افزایش قیمت آن کولر تأثیر مستقیم داشته باشد.